การนอนไม่พอในวัย 50 ปีขึ้นไป เชื่อมโยงกับการรับรู้ในแง่ลบเกี่ยวกับอายุมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ และความรู้ความเข้าใจ ผู้ที่ให้คะแนนการนอนหลับแย่ที่สุดก็รู้สึกแก่เช่นกัน และรับรู้ความชราทางร่างกายและจิตใจของตนเองในทางลบมากกว่า เมื่อเราอายุมากขึ้น เราทุกคนก็พบกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านบวกและด้านลบในหลาย ๆ ด้านของชีวิต

บางคนรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงลบมากกว่าคนอื่นๆ อย่างที่เราทราบกันดีว่าการมี การรับรู้เชิงลบเกี่ยวกับการสูงวัยอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายในอนาคต สุขภาพจิต และสุขภาพความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเป็นคำถามเปิดในการวิจัยเรื่องการสูงวัยคือการทำความเข้าใจว่าอะไรทำให้ผู้คนคิดลบเกี่ยวกับความชรามากขึ้น งานวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่าผู้นอนหลับไม่ดีรู้สึกแก่กว่าและมีอาการทางลบมากกว่า เราจำเป็นต้องศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติม คำอธิบายหนึ่งอาจเป็นได้ว่าแนวโน้มเชิงลบที่มากขึ้นมีอิทธิพลต่อทั้งสองอย่าง อาจเป็นสัญญาณว่าการจัดการกับปัญหาการนอนหลับอาจส่งเสริมการรับรู้ถึงความชราได้ดีขึ้น ซึ่งอาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพอื่นๆ