การตลาดออนไลน์ Social Listening Tools เครื่องมือสำคัญในการทำ Content ปัจจุบัน มีเครื่องมือ ที่ช่วยทำให้เราสามารถจะรู้ถึงแบรนด์สินค้าและบริการของเรา และของคู่แข่ง ว่าปัจจุบันนี้ ทางการตลาดที่เราแข่งขันกันอยู่นั้น เขาผลิต Content กันอย่างไร แชร์ต่อที่ไหน ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อที่เรา จะได้ดูตัวเรา ดูแบรนด์เรา ดู Content ของเรา และยังไปแอบดู Content ของคู่แข่ง ในธุรกิจเดียวกัน เพื่อนำมาวิเคราะห์ และพัฒนาการผลิต Content ให้เหนือกว่าคู่แข่ง และดีกว่าคู่แข่ง

อีกทั้ง ยังรู้ว่า ตอนนี้ กระแสความนิยมของโลกออนไลน์ในธุรกิจของเรานั้น เป็นอย่างไร เขาชอบ Content แบบไหน เราจะได้พัฒนาให้ Content ของเรา ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้บริโภคสินค้า และบริการของเรา มากยิ่งขึ้น และยิ่งรู้ว่า Platform ไหนบ้าง กลุ่มไหนบ้าง ที่สนใจในบริการของเรา ก็จะยิ่งทำให้เรา ประสบความสำเร็จ ในการผลิต Content ที่ดีให้กับลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่าของเรา ช่วยให้เราวางแผนการตลาดได้ดียิ่งขึ้น ทำ Retargeting , Remarketing รวมไปถึงการวางแผนด้าน การทำ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อรักษาฐานลูกค้าให้อยู่กับเราไปนานๆ

การสร้าง Content Marketing

· กำหนดตลาดกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนในทีมเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่าเราทำ Content Marketing เพื่ออะไร ด้วยการสร้าง Content ที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย การเพิ่มการรับรู้แบรนด์ การสร้างฐานรายชื่อกลุ่มผู้มุ่งหวัง การทำให้รอบการซื้อเกิดได้เร็วขึ้น การลดต้นทุนทางการตลาด และการเพิ่มรายได้ให้กับแบรนด์

· เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคและทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยใช้โปรแกรม Social Listening Tools เป็นเครื่องมือสำคัย โดยจำเป็นที่จะต้องดูว่า เนื้อหาที่เราจะทำให้นั้นเราทำให้กับคนกลุ่มใด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่มโดยอาจจะแบ่งตามกลุ่มอายุ ซื้อกลุ่มอาชีพ ขึ้นอยู่กับสินค้าในแบรนด์ของเราว่ามีอะไรบ้างแล้วมันสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างไร หลังจากนั้นจึงออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานะของกลุ่มเป้าหมาย

· กระบวนการสร้างเนื้อหา คือกระบวนการที่สำคัญมากที่จะทำให้ Content ถึงคุณดึงดูดผู้บริโภค โดยใช้ เครื่องมือ Social Listening Tools ดู Content ของคู่แข่งเดียวกัน ในตลาดเดียวกัน ดูแนวโน้มความชื่นชอบ ของ Content ต่างๆ แล้วนำมาวิเคราะห์ ออกแบบ ผลิตขึ้นมา โดย Content นั้นๆจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างไอเดียเพื่อนำเสนอโดยสร้างสรรค์ ควรมี Key Message ที่สำคัญเพียงทีเดียว เพื่อให้เป็นที่จดจำของลูกค้าและไม่สร้างความสับสน ไปจนถึงการกำหนดมาตรฐานคุณภาพในการผลิตเนื้อหามีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีการให้ความสม่ำเสมอในการอัพเดทเนื้อหาใหม่ๆ

· ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล มีความสำคัญที่การเลือกช่องทางในการโปรโมทโดยปัจจุบันนี้เราสามารถโปรโมทได้ทั้ง 3 ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น owned media ซึ่งก็คือช่องทาง LINE Facebook Instagram / earned media / Paid media ช่องทางต่างๆเหล่านี้คือช่องทางที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากและมันก็สามารถทำประชาสัมพันธ์อย่างได้ผล

· การวัดผลคือเรื่องสุดท้ายที่คุณต้องทำหลังจากที่คุณสร้าง Content โดยสามารถวัดผลได้จาก จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวนผู้มุ่งหวังที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนการแชร์บนโซเชียลมีเดีย เป็นต้น